Logo Logo
AgroBio MÁČENÍ sadby (Zdravý česnek Plus souprava)
AgroBio MÁČENÍ sadby (Zdravý česnek Plus souprava)
Krátky popis Ve slevě produkt AgroBio MÁČENÍ sadby (Zdravý česnek Plus souprava) od výrobce AgroBio u nás najdete ve slevě od 149 Kč.
Obvyklá cena
  • 149
Výrobce/Značka
AgroBio
EAN 8595660501919
Hodnocení
Souprava pomocného přípravku Clonoplus a hnojiva Sulka Extra. Souprava je určena ke hnojení sadby máčením a poprachu stroužků česneku a je schopna rozkládat patogenní houby. Účinné látky: Clonoplus - konidie 4 kmenů hub rodu Clonostachys Sulka Extra - NPK (9. 8 - 9. 8 - 7. 3) + 11 S (síra) + další mikroprvky Jak účinkuje? Clonoplus - Pomocný rostliny přípravek Pomocný rostlinný přípravek ve formě dispergovatelného (smáčitelného) prášku bělavé barvy mírně houbového pachu. Ve vodě je nerozpustný, s vodou tvoří suspenzi. CLONOPLUS obsahuje spory hub přirozeně se vyskytujících v půdě, které mají schopnost rozkládat pro rostlinu organické zbytky v půdě a tím zvyšovat příjem živin z půdy. Podporují tvorbu bakteriálních hlízek. Zvyšují odolnost rostlin proti stresu, zvyšují počet vzešlých rostlin, zvyšují dynamiku růstu rostlin. Přípravek je rovněž schopen přes zimní období rozložit sklerocia, mikrosklerocia a chlamydospóry patogenních hub (Claviceps, Sclerotinia, Botrytis, Rhizoctonia, Verticillium). CLONOPLUS je určen k aplikaci do půdy. Není určen k postřiku nadzemních částí rostlin. Sulka Extra - kapalné půdní speciální hnojivo Hlavním účelem Sulky Extra je dodání obsažených živin rostlinám a při tomto použití je jako vedlejší efekt vzhledem k vysokému obsahu polysulfidické síry pozorováno omezení výskytu některých živočišných škůdců (např. háďatko zhoubné na česneku při hnojivém máčení sadby před výsadbou). Pro jaké rostliny a problémy? česnek (houbové choroby, živočišné škůdce) Jak jej použít? Sulka Extra: Hnojení sadby máčením před výsadbou (doba máčení 6 - 12 hodin, nechat zaschnout) Clonoplus: je určen k aplikaci do půdy. Není určen k postřiku nadzemních částí rostlin. Přípravek lze aplikovat na povrch půdy s následným zapravením do hloubky cca 5 - 10 cm před setím. Česnek je možné ošetřit přípravkem Clonoplus až 3x: Ošetření před výsadbou: připravíme suspenzi tak, že 10 g přípravku CLONOPLUS rozmícháme ve 200 ml vody (stačí k ošetření 1 kg česneku), kterou vlijeme na 1 kg stroužků v PE sáčku nebo nádobě a v průběhu ½ hodiny několikrát řádně protřepeme, aby všechny stroužky byly zcela smočeny, pak obsah vysypeme a necháme do druhého dne oschnout. Nespotřebovanou suspenzi je možné použít k dalšímu ošetření. Lze také stroužky česneku nejdříve zvlhčit vodou s adhezivem tak, aby všechny stroužky byly dokonale zvlhčeny, a pak je zaprášit přípravkem v množství 10 g/kg a po protřepání je nechat oschnout. Ošetření zálivkou těsně po vzejití - na povrch záhonu aplikovat zálivkou suspenzi CLONOPLUS (2 - 4 g/10 l vody/ 10 m2). Ošetření zálivkou na jaře po rozmrznutí půdy - v případě podzimních výsadeb česneku (aplikovat zálivkou suspenzi CLONOPLUS 2 - 4 g/10 l vody/ 10 m2). Souprava je na 1 kg sadby česneku. Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý. Signální slovo: Nebezpečí Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a tvář. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. EUH 031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Výrobce AgroBio
Další produkty od výrobce AgroBio
Další produkty v kategorii Prostředky proti škůdcům