Logo Logo
AgroBio PROTI americkemu padli (Discus) 2x2g
AgroBio PROTI americkemu padli (Discus) 2x2g
Krátky popis Zlevněný produkt AgroBio PROTI americkemu padli (Discus) 2x2g od výrobce AgroBio u nás najdete výhodně od 99 Kč.
Obvyklá cena
  • 99
Výrobce/Značka
AgroBio
Hodnocení
Postřikový fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu k ošetření angreštu proti americkému padlí angreštovému. Účinná látka: kresoxim-methyl 500 g/kg (50 % hmot. ) Jak účinkuje? Účinek přípravku Discus je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím procesu, čímž je zabráněno sporulaci a klíčení spór. V závislosti na škodlivém organismu a termínu aplikace vykazuje protektivní, kurativní a eradikativní účinek. Přípravek je z míst a dopadu rozváděn po povrchu rostliny, takže posléze vytvoří ochrannou vrstvu. Přípravek je plně selektivní v jakékoli růstové fázi. Pro jaké rostliny? angrešt (Americké padlí) Jak jej použít? postřikem výhradně preventivně jednou před květem a dvakrát po odkvětu angreštu Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Signální slovo: Varování Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny: H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Výrobce AgroBio
Počet ks na paletě / v kartonu 0/12
Další produkty od výrobce AgroBio
Další produkty v kategorii Prostředky proti škůdcům