Logo Logo
AgroBio Jarní ošetření (INPORO) 50 ml
AgroBio Jarní ošetření (INPORO) 50 ml
Krátky popis Diskontní produkt AgroBio Jarní ošetření (INPORO) 50 ml od výrobce AgroBio u nás najdete nejlevněji od 133 Kč.
Obvyklá cena
  • 133
Výrobce/Značka
AgroBio
EAN 8595660503203
Hodnocení
Insekticid na přírodní bázi k jarnímu ošetření jabloní, rybízu, maliníku a jahodníku. Účinná látka: dokusát sodný 3,3 g/l Jak účinkuje? Přípravek na přírodní bázi (na bázi přírodních polysacharidů). Na rostlině vytváří lepivý povlak, který rostlinám neškodí, ale škůdce zahubí. Pro jaké rostliny a škůdce je registrován? ovocné dřeviny (jablon) - mšice, svilušky, štítenky, puklice ovocné plodiny (rybíz, maliny, jahody) - mšice, svilušky, štítenky, puklice Jak jej použít? aplikace postřikem brzy na jaře, tj. jabloně - ošetřujte od rašení do růžového poupěte rybíz, maliny, jahodník - ošetřujte od rašení do fáze vývoje prvních květů bez zápachu aplikujte na celou rostlinu ze vzdálenosti 30 cm tak, aby byla vlhká, ale netvořily se kapky před ošetřením doporučujeme provést ověření citlivosti na menším počtu rostlin / menší ploše Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý. Signální slovo: Nebezpečí Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/ mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjmětekontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/ obal do zařízení autorizovaného na likvidaci nebezpečného odpadunebo jej odevzdejte na místě sběru nebezpečného odpadu.
Výrobce AgroBio
Další produkty od výrobce AgroBio
Další produkty v kategorii Prostředky proti škůdcům