Logo Logo
AgroBio PROTI Plísni šedé (Zdravá jahoda souprava)
AgroBio PROTI Plísni šedé (Zdravá jahoda souprava)
Krátky popis Neodolatelný produkt AgroBio PROTI Plísni šedé (Zdravá jahoda souprava) od výrobce AgroBio u nás najdete výhodně od 109 Kč.
Obvyklá cena
  • 109
Výrobce/Značka
AgroBio
EAN 8595660502060
Hodnocení
Fungicidní souprava dvou přípravků (Switch a Harmonie Plod) proti plísni šedé a pro bohaté nasazení plodů jahodníku. Účinné látky: Switch - cyprodinil, fludioxonyl Harmonie Plod - P (fosfor) 9, K (draslík) 19 Jak účinkuje? Switch - fungicidní přípravek proti plísni šedé SWITCH je kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem obsahující dvě účinné látky: cyprodinil a fludioxonil. Cyprodinil inhibuje biosyntézu aminokyselin. Do rostliny proniká velice rychle prostřednictvím listů již v průběhu 2 hodin po ošetření. Po uplynutí této doby nemůže již být účinná látka smyta deštěm. V rostlině se účinná látka pohybuje akropetálně směrem k novým přírůstkům a translaminárně. Harmonie Plod - kapalné ES hnojivo Fosforečno-draselný koncentrát na výživů listů jahodníků a dalších plodin. Obsahuje fosfor a draslík ve formě plně přijatelné listy. Účinně chrání před nedostatkem fosforu a draslíku, zejména v období nízkých teplot půdy nebo vydatného rozvoje rostlin. Přispívá ke správnému rozvoji kořenového systému a plodů, ovlivňuje zlepšení vodního hospodářství rostlin. Použitý na podzim na ozimých kulturách zvyšuje mrazuvzdornost. Pro jaké rostliny a problémy? jahodník plíseň šedá podpora tvorby květů a plod = vysoká úroda Jak ji použít? 1. ošetření: Harmonie Plod - pro dodání živin, bohaté nasazení květů. Aplikujte vždy před květem, postřikem nebo zálivkou (neaplikovat na květ). 2. ošetření: Switch - proti plísni šedé. Aplikujte na začátku kvetení. 3. ošetření: Switch - proti plísni šedé. Aplikujte na konci kvetení. 4. ošetření: Harmonie Plod - pro dodání živin, bohaté nasazení plodů. Aplikujte po odkvětu zálivkou (neaplikovat na květ) souprava je vždy na 2-2,5 l aplikační kapaliny / ošetření Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Signální slovo: Varování Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny: H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranný oděv/ochranné rukavice/ochranné brýle/ obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví aživotní prostředí.
Výrobce AgroBio
Další produkty od výrobce AgroBio
Další produkty v kategorii Prostředky proti škůdcům